ZKM Info

Kenmerken Zelfonderzoek

Bij een zelfonderzoek wordt gewerkt vanuit een zogenoemde ‘Tweezijdige deskundigheid’:

De cliënt is de enige deskundige als het gaat om zijn eigen leven. De begeleider is deskundig wat betreft de methode en psychologische kennis van mensen in het algemeen.

De cliënt levert zelf al het materiaal aan voor het onderzoek en trekt ook zelf conclusies.

Door het ontdekken van verbanden tussen verschillende gebeurtenissen en gevoelens ontstaat er een helder beeld over wat de cliënt drijft in het leven.

De cliënt ontdekt het verhaal onder zijn levensverhaal.

 

ZKM Evaluatiesysteem

ZKM coaches die conform het ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem werken vragen hun cliënten, vooraf, ter afsluiting van een ZKM traject en tenslotte na circa één jaar om een evaluatie. Het gaat om een anonieme evaluatie.

De geanonimiseerde informatie uit die cliëntevaluaties, wordt gebruikt als input voor het verder ontwikkelen van het ZKM Vereniging Kwaliteitssysteem. Daarnaast is met deze evaluaties een wetenschappelijk gevalideerde effectmeting van de ZKM opgezet en wordt weer nieuw onderzoek gedaan. Zie het artikel in het Tijdschrift voor Coaching ter gelegenheid van de Dag van de Coach op 31 mei 2012.

Uit het onderzoek van Anke Abels naar het effect van ZKM, gemeten onder 100 cliënten die anoniem de ZKM Vereniging ( voorheen VvZB ) evaluatie voor cliënten hebben ingevuld, blijkt:

 • De algemene tevredenheid over het ZKM traject is 8.6
 • De ervaren effectiviteit van het ZKM traject scoort 7,7
 • De ervaren persoonlijke ontwikkeling in het ZKM traject scoort 7,4

Ondersteuning bij:

 • Angststoornissen
 • Burn-out
 • Depressie
 • Gezondheidsproblemen
 • Leer/Studieproblemen
 • Levensovergangen
 • Obsessieve/compulsieve stoornissen
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Relatieproblemen
 • Stress
 • Verdriet en rouwverwerking
 • Verslaving
 • Weinig energie
 • En méér…
scag logo

Wacht niet langer en neem vandaag nog contact met mij op!